Kreiranje Marketing Planova

Strategije Razvoja Poslovanja

KONSALTING IZ OBLASTI

Planiranje budžeta

Marketing i PR

Hotelijerstvo i Ugostiteljstvo

Wellness & Spa

HR menadžement

Making poslovno savetovanje u oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva

DOBAR SAVET ZLATA VREDI

Grand Marketing Start up paketi

Kreativnost i Sistematičnost

Biznis plan je dokument koji detaljno opisuje kako će neki posao postići pozitivne finansijske ciljeve. To je teorijski vodič koji daje detaljnu razradu plana iz ugla marketinga, finansija i operacije. Ovo je ujedno i najduži dokument u celokupnoj poslovnoj dokumentaciji i treba da bude osnova i izvorište svih ostalih dokumenata i činjenica u vezi sa poslovnim poduhvatom. Ne postoji univerzalno pravilo koliko biznis plan treba da bude dugačak. Od uobičajenih očekivanja da biznis plan treba da bude dokument koji se prostire na desetinama strana sve se češće odstupa, a vodilja za pisanje postaju principi praktičnosti i svrsishodnosti.

Svrha biznis plana je da potencijalnim investitorima ili poslovnim partnerima prikaže detalje poslovnog poduhvata, ali je ipak najbitnije da služi kao živ dokument, podložan promenama i unapređenjima – dokument koji služi kao referenca u kom pravcu treba da se kreće posao. Biznis plan se uvek razvija i unapređuje i podrazumeva poslovno planiranje razvoja jednog preuzeća u realnom vremenu.

Svi elementi biznis plana su promenljiva kategorija – dinamika tržišta se menja, prihode i prodaju teško je projektovati, a od ključnog su značaja za poslovanje, akcioni planovi moraju da se prilagođavaju. Neki biznis planovi nisu dobri upravo zato što se ne prilagođavaju aktuelnom trenutku.

S druge strane, pojedini biznis planovi mogu biti tehnički urađeni besprekorno, ali pretpostavke na kojima se zasnivaju tvrdnje mogu biti pogrešne. Većina potencijalnih čitalaca biznis plana (npr. investitori) odlično razumeju i proveravaju pretpostavke na kojima se tvrdnje zasnivaju, pa je ozbiljnosti radi neophodno da se analitika i finansijski proračuni postave verodostojno i precizno.

Grand Marketing stručnjaci za vas će kreirati dinamičke biznis planove koji će uz kompletnu analizu tržišta, na najbolji način istaći prednosti brenda, finansijske izveštaje, kontrolu troškova i kapitalnih investicija, standardizaciju proizvodnih i uslužnih procesa i efikasno korišćenje resursa.

https://techilive.com/wp-content/uploads/2019/12/Definition-of-business-planning.jpg

Elementi biznis plana

– Executive Summary (Rezime)
– Opis kompanije
– Detaljan opis proizvoda ili usluge
– Tržište i tržišne analize
– Industrija i konkurencija
– Marketing i prodaja
– Upravljanje i operacije
– Rizici i njihova kontrola
– Akcioni plan i prelomni događaji
– Finansije

Executive Summary (Rezime)

Reč je upravo o dokumentu koji je i uvodni deo biznis plana. Iako dolazi na prvom mestu, ova sekcija se najčešće piše poslednja.

Opis kompanije

Podrazumeva ključne vrednosti i ono što je jedinstveno u vezi sa kompanijom. Pravna forma organizacije, ko su ključni ljudi, kako doprinose poslovanju. Opis proizvoda i usluga na koji način se dolazi do potencijalnog klijenta, kompetencije tima, potrebe na tržištu, struktura klijenata itd. Kratak prikaz čitave operacije.

Detaljan opis proizvoda ili usluge

Najvažnije je da opis proizvoda/usluge bude jasan. Opis kako korisnici koriste taj prozvod ili uslugu i po čemu se razlikuju od sličnih proizvoda ili usluga na tržištu. Svi detalji po kojima se proizvod razlikuje od konkurentskih, faktori koji će doprineti uspehu proizvoda, aranžmani sa dobavljačima. Da li se proizvodi ili usluge zasnivaju na intelektualnoj svojini. U kom stadijumu razvoja se nalazi proizvod.

Tržište i tržišne analize

Detaljna analiza ciljanog tržišta. Koliki udeo se može očekivati i na osnovu kojih predpostavki. Uspostavljanje cenovnog modela, načina distribucije, strategiju konkurenata itd. Analiza tržišta je osnov za dalje planiranje i značajan alat koji opisuje tržište na osnovu veličine, demografije, strukture, rasta, trendova i potencijala prodaje. Analitika daje slobodu ali i tačne pretpostavke za dalje projekcije poslovnih koraka i strategija razvoja i kanala distribucije.

Industrija i konkurencija

Trenutno stanje industrije iz okruženja, njenu veličinu, trendove, igrače, postojeća konkurentska rešenja, slične projekte, kakav je trenutni status i tržišni položaj tih rešenja, kao i očekivani odgovor konkurencije. Svrha konkurentske analize je da se odrede prednosti i slabosti konkurencije i strategije koje će obezbediti prednost. Ukoliko je reč o novom proizvodu, potrebno je analizirati koliko je potencijalnoj konkurenciji lako da uđe na to tržište sa sličnim rešenjem.

Marketing i prodaja

Kreiranje marketing planova, promocija, cene, distribucija. Vrednosti i prednosti pomoću kojih je moguće postići interesovanje, pažnju i lojalnost kod potencijalnih ili postojećih klijenata. Da li će plan promocije podrazumevati investiranje u javne medije ili će naglasak biti na savremenim komunikacionim kanalima poput socijalnih mreža? Sadržaj i tok informacija do potrošača, ko je ciljna grupa i ko će se baviti prodajom.

Upravljanje i operacije

Na koji način posao stvarno funkcioniše i kako se njime upravlja. Segment treba da istakne detalje u vezi sa organizacijom tima i načinom upravljanja, dgovornosti tima menadžera i njihove funkcije. Vlasnička struktura i pravni oblik organizacije.

Rizici i njihova kontrola

Analiza rizika koji mogu da nastanu kroz poslovanje i predviđena strategije za njihovo preventivno otklanjanje ili ispravno reagovanje. Analiza rizika je ujedno i jedna od najmudrijih i najodgovornijih delova planiranja poslovanja.

Akcioni plan i prelomni događaji

Predstavlja elementarnu pretpostavku uspešne implementacije celog poslovnog plana. Zato je neophodno da biznis plan sadrži plan aktivnosti sa definisanim rokovima i istaknutim prelomnim događajima, posle kojih započinju nove faze razvoja poslovnog poduhvata.

Finansije

Projekcije prihoda, rashoda i profita su od ključne važnosti za svaki poslovni poduhvat. Vođenje svakog biznisa suštinski se svodi na veštinu kreiranje pozitivne razlike izmedju prihoda i rashoda. Kontrola finansija uključuje prodaju, troškove radne snage, analizu dobitaka i gubitaka, projekcije toka novca, bilansa stanja i uspeha, kao i ukupan iznos potrebnih kapitalnih investicija.