Kreiranje Marketing Planova

Strategije Razvoja Poslovanja

KONSALTING IZ OBLASTI

Planiranje budžeta

Marketing i PR

Hotelijerstvo i Ugostiteljstvo

Wellness & Spa

HR menadžement

Making poslovno savetovanje u oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva

DOBAR SAVET ZLATA VREDI

Grand Marketing Start up paketi

Kreativnost i Sistematičnost

Usluge Konsaltinga

Konsalting je interaktivni, kontinuelni proces pomoći akterima privrednog života da unaprede svoje performanse poslovanja kroz analizu postojećeg stanja, donošenja adekvatnih razvojnih planova i operacionalizaciju istih. Imajući u vidu pretežno izraženu, kadrovsku limitiranost malih i srednjih preduzeća, u smislu trajnijeg angažovanja profesionalnog menadžmenta, pomoć privrednicima u ovoj sferi je dragocena i često nezaobilazna.

Agencija Grand Marketing pruža usluge konsaltinga iz oblasti sistema menadžmenta, marketinga, hotelijerstva, ugostiteljstva, setkora hrane i pića, wellness industrije, opšte i primenjene medicine. Usmereni smo na saradnju sa organizacijama koje kvalitet postavljaju kao najviši prioritet i cilj kome streme a sve u težnji postizanja  konkurentske prednosti na tržištu.

Naši konsultanti kombinuju znanje i iskustvo iz oblasti sistema menadžmenta kako bi što adekvatnije usmerili resurse klijenata ka realizaciji aktivnosti. Za naše klijente obezbeđujemo odgovorno upravljanje poslovnim procesima. Kroz pružanje usluga konsaltinga pomažemo klijentima da definišu i reše ključna pitanja poslovanja, da procene, planiraju i primene savremena rešenja menadžmenta kroz stalnu analizu postojećih i budućih potreba.

Poslovanje Grand Marketing konsalting agencije je bazirano na sledećim principima:

  • FOKUSIRANOST NA KORISNIKA
  • LIDERSKI PRISTUP
  • UKLJUČIVANJE SVIH ZAPOSLENIH
  • SISTEMATIČNOST
  • KONTINUALNO UNAPREĐENJE
  • DONOŠENJE ODLUKA NA BAZI PRECIZNIH ANALIZA
  • OBUKA I KONSALTING NA LOKACIJI

konsalting

Kreiranje Koncepta i Idejnih Rešenja

Posebna vrsta usluga za koju smo se specijalizirali je kreiranje koncepta za različite komercijalne objekte kao što su hoteli i ostali smeštajni objekti, restorani, barovi, wellness centri, maloprodaje i industrijski komopleksi. Angažovanjem stručnog tima menažera, arhitekata i dizajnera enterijera i eksterijera, naši klijenti će dobiti proizvod jedinstven na tržištu po principu ključ u ruke, od kreiranja idejnog rešenja, preko svih operativnih procedura do puštanja u rad.

Kreiranje Biznis Planova

Biznis plan je planski dokument u kome se precizira pravac buduće poslovne akcije privrednog subjekta za određeni vremenski period. Dokument detaljno objašnjava biznis, menadžment, proizvod ili uslugu kao i strategije za ostvarivanje postavljenih ciljeva. Nezavisno od prirode poslovne delatnosti neophodan je dokument u smislu harmonizacije poslovnih odnosa, kako malim tako i velikim, profitabilnim i neprofitabilnim akterima privrednog života. Namena biznis plana može biti interne i eksterne prirode. Svrha biznis plana, izrađenog za interne potrebe, je da menadžmentu privrednog subjekta postavi jasne ciljeve i pravce delovanja kako bi svoje poslovne ciljeve ostvario na najefikasniji način. Sa druge strane, svrha eksterno orijentisnog biznis plana je da potencijalne kreditore i druge poslovne partnere uveri u isplativost, efektivnost i efikasnost određenog projekta.

Agencija Grand Marketing se bavi izradom biznis planova nezavisno od oblika organizovanja privrednog subjekta: privredno društvo, preduzetnička radnja… sve u skladu sa aktuelnom ili planiranom poslovnom aktivnošću. Naše dugogodišnje poslovno iskustvo rezultiralo je izradom više uspešno implementiranih biznis planova. Polje našeg delovanja se vezuje za brojne privredne grane: trgovina (maloprodaja, velikoprodaja…), usluge (turizam, hotelijerstvo, ugostiteljstvo, medicina…). Osposobljeni smo da izađemo u susret svakoj realno definisanoj poslovnoj ideji naših klijenata.

Kreiranje Marketing Strategija

U okviru svoje poslovne ponude, pružamo i usluge kreiranje marketing planova nezavisno od veličine i oblika organizovanosti privrednog subjekta. Saradnjom sa našim klijentima stvaramo ponudu njihovog proizvodno – uslužnog asortimana koja je u skladu sa veoma izbirljivim zahtevima potrošača. Zahvaljujući analizama koje obavljamo naši brojni klijenti su ostvarili veoma uspešnu penetraciju postojećih i ulazak na nova tržišta, i u realativno kratkom periodu se veoma uspešno pozicionirali na regionalnom nivou, ne skrivajući svoje dalje tržišne aspiracije.

Marketing plan je dokument koji privredenog subjekta upućuje na situaciju u kojoj se nalazi, analizirajući pri tom potrošače, konkurenciju i eksternu sredinu i obezbeđujući pri tom uputstva za realizaciju postavljenih ciljeva, i definišuči akcije marketing aktivnosti kao i alokaciju resursa u određenom periodu.

Jezgro analize u marketing planu je koncept 4P. Ovaj koncept čine proizvod (Product), cena (Price), distribucija (Place), promocija (Promotion).