Kreiranje Marketing Planova

Strategije Razvoja Poslovanja

KONSALTING IZ OBLASTI

Planiranje budžeta

Marketing i PR

Hotelijerstvo i Ugostiteljstvo

Wellness & Spa

HR menadžement

Making poslovno savetovanje u oblasti hotelijerstva i ugostiteljstva

DOBAR SAVET ZLATA VREDI

Grand Marketing Start up paketi

Kreativnost i Sistematičnost

Strateški marketing je moderan pristup upravljanja marketingom, pod kojim se podrazumeva kontinuirani proces prilagođavanja tržištu. Definiše se kao aktivan proces odredivanja i vodenja marketinških aktivnosti prema marketing ciljevima ili promenama nastalim u okruženju.

Marketing Strategija podrazumeva:

  • analizu faktora okruženja
  • snaga i slabosti preduzeća
  • planiranje marketing aktivnosti
  • definisanje marketing strategija
  • sprovođenje strategije
  • kontrolu i reviziju marketing rezultata

strateski marketing

Marketing planiranje, kao kljucni element strateškog marketinga, je proces utvrdivanja ciljeva, formulisanja strategije na nivou kompanije i poslovne jedinice, izbora marketing strategija za tržišta kojima su namenjeni odredeni proizvodi i razvoja i primene marketing programa koji su usmereni ka zadovoljenju potreba ciljnih tržišta.

Istraživanje tržišta se radi u cilju prikupljanja podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organizovanje i kontrolu procesa poslovanja. Na osnovu ovog istraživanja bicemo spremni da donesemo ključne odluke kao i da na vreme odstranimo prepreke.

Kompanijama koje su u fazi pred otvaranje ili kompanijama koje su nove na potreban je veći broj informacija u cilju definisanja usluga i proizvoda. Kompanijama koje su već u nekoj meri pozicionirane potrebna je uža ali preciznija SWOT analiza koja definiše snage i slabosti preduzeća kao i šansi i pretnji iz okruženja.

Definisanje brenda koje podrazumeva  termin, znak, simbol ili njihovu kombinaciju. Brend je mnogo više od proizvoda, zato što ima dimenzije koje ga čine posebnim i razlikuje od drugih. Smatra se dodatom vrednošću na proizvod ili uslugu. Ime brenda mora biti drugačije od konkurencije, lako za pamćenje, lako za izgovor i prva asocijacija u mislima vaših klijenata ili potrošača kada pomisle na potrebu koju treba da zadovolje. Arhitektura brenda nije trajna, već ju je potrebno obnavljati u situacijama promene strategije razvoja. Brend arhitektura je odnos glavnog, master brenda i svih ostalih brendova u portfoliu. Slogan u nekoliko ključnih reči govori o viziji i misiji kao i kvalitetu vaših usluga i proizvoda u odnosu na konkurenciju. Slogan je potreban radi efikasnijeg predstavljanja na tržištu i lakšeg pozicioniranja. Ovaj najvažniji korak u daljem razvoju vašeg poslovanja uradite uz savet naših stručnjaka!

Pozicioniranjem se uspostavlja zainteresovanost potencijalnog  kupca ili klijenta u cilju zadovoljenja njihovih potreba. Kvalitet i standardizacija ponude na tržištu je velikog značaja, ali stalne promene na tržištu i trendovi od kojih će zavisiti buduća tražnja utiču na stvaranje jaza izmedju neostvarenih potreba potrošača i trenutne ponude preduzeća.

Cilj da se uz planiranje jasno definisanih poslovnih koraka jaz smanji i najveći deo budućih potreba tržišta bude zadovoljen.

Korportivni identitet  obuhvata vizuelna i materijalna sredstva kojima se kompanija predstavlja u javnosti i omogućava kompanijama da steknu, poboljšaju i zadrže konkurentsku prednost. Pojam korporativnog imidža se odnosi na viđenje kompanije očima klijenata.

Definisanje komunikacionih kanala marketinga kao što su javna sredstva informisanja poput štampe, časopisa, televizije, radija, bilborda ili usmerena poput interneta i socijalnih medija, od ključne su važnosti za postizanje najboljih efekata kroz racionalno korišćenje svih resursa. Obuka osoblja prodajnim veštinama, brendiranje malobrodaje i uvođenje jasno definisanih protokola i standarda komunikacije i ponašanja, takođe su od ključne važnosti za pozicioniranje brenda.

Marketing miks predstavlja skup marketinških instrumenata pomoću kojih firma upravlja kako bi postigla što bolju reakciju na ciljanom tržištu. Sastoji se od proizvoda, cene, kanala distribucije i promocije, a u novije vreme proširen je i sa lobiranjem i odnosima sa javnošću (PR).